Samen tegen eenzaamheid – Assadaaka Community

Assadaaka Community is een informele zorg- en welzijnsorganisatie in Amsterdam Oost, gericht op de meest kwetsbare bewoners. Sinds begin 2016 doe ik communicatie en programma management bij Assadaaka. En ik word er altijd blij van.

Bij Assadaaka Community komen mensen van alle achtergronden, culturen, overtuigingen, religies en geaardheden samen. Iedereen is welkom en iedereen mag zichzelf zijn. Kom daar maar eens om, heden ten dage. Tegelijkertijd helpt Assadaaka mensen door zorgtrajecten op maat en activiteiten om weer de aansluiting bij de maatschappij te vinden. Hoe mooi is dat?

Op 20 februari 2018 was Assadaaka’s oprichter Ahmed El Mesri uitgenodigd voor het congres ‘Samen tegen Eenzaamheid’. Dit was zijn toespraak, door mij geschreven:

Assadaaka Community is al 28 jaar actief als informele zorg- en welzijnsorganisatie in Amsterdam Oost. Het is een multiculturele organisatie, die zich richt op de meest kwetsbare bewoners. Dat zijn ouderen, mensen met gezondheidsklachten, mensen die de taal niet goed machtig zijn, mensen die niet erg zelfredzaam zijn, mensen die een sociaal isolement ervaren, kortom… mensen die eenzaam zijn. Eenzaamheid is één van de belangrijkste thema’s in ons werkveld.

Mensen worden eenzaam als zij niet meer de aansluiting kunnen vinden bij hun familie, bij hun naaste omgeving, of bij de maatschappij. Juist voor de meest kwetsbare bewoners is het bijzonder moeilijk om uit deze eenzaamheid te komen. Assadaaka Community werkt daarom vanuit 2 invalshoeken: ten eerste vanuit preventie, door een vroege signalering en door activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan. Door de samenredzaamheid te versterken. En ten tweede vanuit het versterken van de zélfredzaamheid van personen die eenzaamheid ervaren . Dit zijn doorgaans intensieve zorgtrajecten op maat.

Eenzaamheid is voor Assadaaka Community al jaren zo’n belangrijk thema, omdat wij in de praktijk zien welke enorme gevolgen het heeft. Eenzaamheid heeft een enorme impact, juist voor die meest kwetsbaren, en óók voor de maatschappij. In ons sociaal maatschappelijk inloopspreekuur komen deze kwetsbare buurtbewoners met hulpvragen, bijvoorbeeld over hun gezondheidsklachten, of over armoede gerelateerde problematiek. Zij hebben al bij verschillende formele hulpinstanties aangeklopt, maar vanwege schaamte over hun situatie, of vanwege taalproblemen, lukt het hen niet om daar de juiste hulp te vinden. Ze hebben het gevoel dat zij nergens met hun problemen terecht kunnen en trekken zich terug. Deze mensen worden ook wel ‘zorgmijders’ genoemd. Maar deze term klopt eigenlijk niet.

Mensen willen hulp, maar kunnen niet de juiste hulp vinden. Na soms jaren in eenzaamheid worden de problemen alleen maar groter. Als wij eenmaal met hen in contact komen, is er vaak sprake van complexe multi-problematiek en is de schaamte en het sociaal isolement groot. Omdat wij werken met ervaringsdeskundigen gaan wij met deze cliënten aan de slag, door direct hulp te bieden en door het versterken van hun zelfvertrouwen, hun sociale netwerk, hun zelfredzaamheid.

Juist voor deze kwetsbare bewoners moet meer aandacht komen, door meer zorg-op-maat trajecten, waarbij de formele zorg de samenwerking met de informele zorg versterkt. De informele zorg is toch vaak de ogen en oren van de buurt, zij hebben het vertrouwen bij de mensen in de buurt, ook bij de meest kwetsbaren. Deze informele tak verdient meer aandacht en mogelijkheden, ook vanuit de overheid, lokale gemeente en woningcorporaties. Want sámen staan wij sterker, om eenzaamheid tegen te gaan.

Assadaaka is ook actief op het gebied van preventie, door een breed scala aan activiteiten, die door hun laagdrempeligheid gericht zijn op die meest kwetsbare bewoners. Zo hebben wij 4x per week Nederlandse taallessen, mantel- en respijtzorg activiteiten, noodhulpvoorziening en Samen Sterk groepen, zowel voor vrouwen als mannen. Gezellige activiteiten, waar iedereen zich vertrouwt en welkom voelt. Wij zetten op deze manier in op het versterken van de samenredzaamheid.

Eenzaamheid is een groot probleem, waar wij vanuit gezamenlijkheid de schouders onder moeten zetten.

www.assadaaka.nl

Dit bericht is geplaatst in Creatief Schrijven, Tekst met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *